Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Răspunzi la telefon şi primeşti bani!