Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Antrenament

Not fast enough… 🙂