Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Hot dogs