Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Nu faceţi asta acasă