Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Şasă cai

Câţi cai poţi fi înhămaţi la o căruţă? 🙂