Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Nu ştiu

Din puţul gândirii…