Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Pe targă

Omul de pe targă către infirmieri:
– Unde mă duceţi ?
– La morgă…
– Dar n-am murit încă!
– Păi… încă n-am ajuns!