Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Totul este sub control

Viral Vizelia