Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Cât timp petrec bărbaţii uitându-se după femei?

Se pareun an din viaţă…