Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Reclame Albacher

Din categoria reclame de autobază
Reclame pentru proşti => bere pentru proşti?

Frâna

Priza

vezi şi aici