Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Miriapozii

Doi miriapozi stăteau şi se uitau la un poster ce reprezenta o damă cu nişte picioare interminabile.
– Grozave picioare! exclamă unul dintre ei.
– Da… dar cam puţine…