Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Cum vânează vulturii capre negre

Le aruncă de pe stânci