Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Copilul dirijor


Via ChoralNet: Which hand should I hold the baton in?.