Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Upgrade de la Windows 1.0 la Windows 7


WTF: Man Upgrades VM from Windows 1.0 to Windows 7.