Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Farsa cu semnul STOP