Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Farsa din lift

13 - 1