Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Je suis roumain