Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Get up…

Originalul: