Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Ken Lee 2

Şi continuarea: