Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Ken Lee 1