Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Excursia: 500, cortul: 300, bicicleta: nepreţuită

bike: priceless