Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Linux vs Microsoft :)

linux beats m$