Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Matematică

Matematică

De aici.