Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Dragostea e oarbă

melc