Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

La frizer

De ce?…

cry.jpg