Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Ciocănitoarea

dog.jpg