Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

ESARC

Echipament semi-automatizat pentru recoltat castraveţi