Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

2 în 1: pană + bătaie