Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Atunci şi acum

|

|

|

|