Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Camion Coca Cola

Nu trebuia sa fie roşu? 🙂