Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Mâine băgăm oă