Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Tastatură pentru blonde

Semnificaţia câtorva taste:
– Tasta “S” – SOS [shoes on sale]
– Tasta “O” – OMG [oh my gosh]
– Tasta “L” – LOL [laughing out loud]
– Tasta “N” – NBF [new boyfriend]
– Tasta “X” – XOX [hugs and kisses]
– Tasta “G” – GO [going out]
– Tasta “ESC” – NO!
– Tasta “ENTER” – YES!
– Tasta “SPACE” – “I need my space” key

Mai multe detalii aici.