Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Anunţ

URGENT!
Schimb Caiet A4 cu Audi acelaşi model, rog seriozitate!