Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Ce răvaş nu vrei să găseşti în mâncare