Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Dacă filmele ar fi privite invers


via humor