Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Ron Mueck – Sculptorul Fantastic