Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Găina: înainte şi după

Înainte…

Şi după 🙂