Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Despre ceartă

Niciodată nu te culca nervos. Rămâi să termini cearta.