Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Nu fi de neînlocuit!