Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Original?

I: Care este antonimul cuvantului original?
R: Made in China