Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Încă una şi mă duc

Gravitaţia: inamicul băutorilor de bere 🙂


Yoga:
yoga