Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Imagini cu incendiile din Rusia


In Focus: Russia’s Long Summer – Plog Photo Blog.