Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Suprafaţa Africii

Comparativ cu celelalte continente

The True Size Of Africa.