Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Frânghia invizibilă

Invisible rope 2:

Invisible rope 3: