Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Tatuajul

NSFW 😉

Least I Could Do: the Comic » Comic Archive » October 18th, 2011.