Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Photoshop Disasters

PSD: Photoshop Disasters: J.Crew: Unnatural Beauty.