Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Germania – Grecia: meciul filosofilor

Leibniz, Kant, Hegel, Shopenhauer, Marx, Nietzsche, Heidegger
vs
Platon, Aristotel, Sofocle, Epicur, Heraklit, Socrate, Arhimede

(acum cateva zile s-a terminat 4-2 pentru germani)