Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

The quick brown fox jumps over the lazy dog

0


via tumblr

Leave a Reply