Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

The quick brown fox jumps over the lazy dog


via tumblr