Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Visit Romania (Ads of the World)

O campanie de publicitate pe tema ‘Visit Romania’:
rawmania-lowe
roadmania-lowe
romanya-lowe

Advertising Agency: Lowe&Partners, Bucharest, Romania
Creative Director: Mihai Fetcu
Visit Romania: Rawmania | Ads of the World™.