Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Oamenii din IT

sys admins